top of page

Davet

Değerli meslektaşlarımız,

Her yıl düzenlenen Ergen Günleri Sempozyumu’nun yirmi yedincisini “Sosyoekolojik Dönüşüm Dinamiğinde Ergen Ruh Sağlığı” teması ile bu yıl yüz yüze Aydın’da gerçekleştireceğiz. Halen devam etmekte olan pandemi sürecinin ardından bilimsel ve sosyal açıdan sizleri mutlu edecek, hep birlikte yüz yüze olacağımız bir toplantı yapabilmeyi çok istiyoruz.

 

Ergenlik dönemi; fizyolojik gelişim, toplumsal-çevresel etkenler ve duygusal gelişim gibi alanlarda araştırmalara ve bilimsel etkinliklere konu olmaktadır. Sosyoekolojik dönüşümün insan sağlığı üzerindeki önemli etkileri bilindiğinden bu durumun ergenlik dönemindeki ruhsal etkilerinin bilinmesi ve çocuk ruh sağlığı profesyonellerinin bu alanda donanımlı olması önem arz etmektedir. Etkinliğimiz sosyoekolojik değişimin başta ergen ruh sağlığı olmak üzere ergenler üzerindeki tıbbi ve genetik etkilerini konu almakta olup kongreye katılacak olan başta Ruh Sağlığı asistan ve uzman hekimleri olmak üzere alanda çalışan çeşitli meslek gruplarından bireylerin sosyoekolojik değişim açısından donanımlı olmasını amaçlamaktadır. Ayrıca sempozyumda yer alacak gençlik paneli ve farklı disiplinlerden konukların yer alacağı forum ile iklim değişimi ve uyum süreci ile ilgili görüşler ve geleceğe ait çözüm önerilerinin ortaya konmasına aracılık etmeyi hedefliyoruz.

 

Kongreler bilgileri yenilemenin ve paylaşmanın yanı sıra dostlukların da pekiştiği bilimsel toplantılardır. Aydın’da sosyoekolojik dönüşüm dinamiğinde ergen ruh sağlığını alanımızdaki gelişmeler ışığında, konusunda deneyimli konuşmacılar tarafından yapılacak olan sunumlarla, çalışma gurubu ve ilginç olguların sunulacağı vaka sunum oturumları ile bilgilerimizi güncellemeyi ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşmayı hedefliyoruz.

Aydın’da 3-5 Kasım 2022 tarihleri arasında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacağız.


Saygılarımızla...

Düzenleme Kurulu Adına,

Sempozyum Eş Başkanları

Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu

Prof. Dr. Hatice Bağdatlı Aksu

KAYIT

Katılım Ücretleri

Dernek üyesi: 400 TL

Dernek üyesi olmayan: 500 TL

(Konaklama planlaması katılımcılara aittir.)

Kurullar

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Füsun ÇETİN ÇUHADAROĞLU 
Prof. Dr. Hatice BAĞDATLI AKSU

Düzenleme Kurulu

SEKRETER
Uzm. Dr. Doğa SEVİNÇOK
 
ÜYELER
Prof. Dr. Saynur CANAT

Prof. Dr. Devrim AKDEMİR
Prof. Dr. Bedriye ÖNCÜ ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Levent SEVİNÇOK
Prof. Dr. Özlem ÖZEL ÖZCAN
Doç. Dr. Zeynep TÜZÜN GÜN
Doç. Dr. Esra DEMİRCİ
Doç. Dr. Didem Behice ÖZTOP
Doç. Dr. Esra ÇÖP
Dr. Psk. R. Neslihan RUGANCI
Dr. Öğr. Gör. Kevser NALBANT
Dr. Öğr. Gör. Cihan ASLAN
Uzm. Dr. Burçin ÇOLAK

ORGANİZASYON & TEKNİK PLANLAMA

Dr. Süleyman Emre ÖZYÜREK

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Saynur CANAT
Prof. Dr. Füsun ÇETİN ÇUHADAROĞLU
Prof. Dr. Bedriye ÖNCÜ ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Levent SEVİNÇOK
Prof. Dr. Devrim AKDEMİR
Prof. Dr. Özlem ÖZEL ÖZCAN
Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ
Prof. Dr. Neslihan ŞENDUR
Prof. Dr. Didem Behice ÖZTOP
Prof. Dr. Hatice AKSU
Doç. Dr. Esra DEMİRCİ
Doç. Dr. Zeynep TÜZÜN
Doç. Dr. Esra ÇÖP
Doç. Dr. Börte GÜRBÜZ ÖZGÜR
Doç. Dr. Çiğdem TUĞAÇ
Dr. Psk. Neslihan RUGANCI

Poster Bildiri Değerlendirme Süreci

 1. 27. Ergen Günleri’nde, belirtilen formatta hazırlanmış poster bildiriler sunum sırasında bilimsel  kurul tarafından değerlendirilecek ve en iyi postere ödül verilecektir.

 2. Poster bildiri ödülü için araştırma ve olgu serileri değerlendirmeye alınacaktır.

 3. Ödül kazanan posterin yazar(lar)ı Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından toplam 1500 TL teşvik ödülü ile ödüllendirilecektir.

 4. Ödül alan çalışmanın yazarı, posteri bir makale olarak yazarak Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi’ne göndermeyi kabul etmiş sayılacaktır. Makalenin Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi yazım kurallarına göre hazırlanarak dergi sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

POSTER BİLDİRİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANMIŞ OLUP GÖNDERİLEN TÜM BİLDİRİLER KABUL EDİLMİŞTİR.

Poster Bildiri İçin Başvuru Bilgileri

1.    27. Ergen Günleri’nde poster bildiri kabul edilecektir.

2.    Önemli bilimsel katkı sağlayacak araştırmalar, olgu serileri ve olgu sunumları değerlendirmeye alınacaktır.

3.    Kongreye poster bildiri ile katılmak isteyen katılımcılar aşağıdaki poster özeti yazım kuralları uyarınca hazırlanmış poster bildiri özetlerini cogepder@gmail.com posta adresine, “doc” veya “pdf” uzantılı olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

4.    Gönderilen bildiriler, 27. Ergen Günleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

5.    Poster bildirilerinin kabulüne iki ayrı hakemin değerlendirme sonuçları ile bilim kurulunca karar verilecektir.

6.    Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 2 Ekim 2022 Pazar günü 24:00 olarak belirlenmiştir.

7.    Kabul edilen bildiriler 15 Ekim 2022 tarihinde resmi sempozyum sayfasında (www.ergen-gunleri.com) ilan edilecektir.

8.    Özetleri kabul edilen katılımcıların, posterlerini aşağıdaki kurallara uygun olacak şekilde hazırlamaları gerekmektedir.

Poster Bildiri Özeti Yazım Kuralları

1.    Poster özetleri en az 150 en fazla 300 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.

2.    Bildiri özetlerinin sonunda İndex Medicus’a uygun en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük bulunmalıdır.

3.    Araştırma yazıları şu alt başlıkları içermelidir;

a.    Başlık: Büyük harflerle yazılmalı ve sonunda noktalama olmamalıdır.

b.    Yazarlar: çalışmaya katkı sırasına göre akademik ünvanları olmadan yazılmalı ve poster bildiriyi sunacak kişi altı çizilerek belirtilmelidir. Ayrıca yazarların e mail adresleri ve çalıştıkları kurumların da sırasıyla belirtilmesi gerekmektedir.

c.    Amaç: Çalışmanın amaçları,
d.    Yöntem: Çalışma deseni, örneklem, kullanılan ölçüm araçları, istatistiksel analiz

e.    Sonuçlar: Ana bulgular verilmelidir.

f.    Tartışma: Çalışmanın klinik önemini içermelidir.

g.    Özette herhangi bir kaynak gösterilmemelidir.

4.    Olgu serileri için de aynı başlıklar kullanılacaktır. Olgu sunumları, posterin genel bir özeti şeklinde olup alt başlıklar içermeyen tek bir paragraftan oluşmalıdır. Başlık ve yazarlar yukarıdaki gibi hazırlanmalıdır.

5.    Özet, 12 punto ile çift aralık olarak yazılmalı, sayfanın tüm kenarında 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

6.    Özetlerde 2’den fazla tablo ya da şekil yer almamalıdır. Tablo ve şekildeki kelimeler yukarıda belirtilen kelime sayılarına dahil edilecektir.

Poster Bildirilere Dair Yazım Kuralları

1.    Poster sunumları, 70 cm eninde ve 90 cm boyunda, en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

2.    Poster sunumlarında görselliği arttıracak öğelere yer verilmelidir.

3.    Toplamda 3 tablo ve şekilden fazlası bulunmamalıdır.

4.    Posterin özet, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarında hazırlanması, şekil ve tabloların metnin içine, kaynakların metnin sonuna yerleştirilmeleri gerekmektedir.

5.    Kaynaklar metin içinde yazar adı ve tarihle belirtilmeli, yazar ve tarih arasında virgül konmamalıdır. İki yazarlı ise her ikisi de yazılmalı, ikiden çok yazarlı kaynaklar ilk yazarın soyadı ve arkadaşları şeklinde ya da "ve ark" ibaresiyle belirtilmelidir. Aynı noktada birden fazla kaynağa atıfta bulunulacaksa yazar adları alfabetik sıraya göre, aynı parantez içinde ve birbirinden virgül ile ayrılarak sıralanmalıdır.

6.    Kaynak sayısı 5 adetle sınırlanmalı ve ana metinden 4 punto küçük olacak şekilde düzenlenmelidir.

Etkinlik Programı

3-5 Kasım 2022

3 Kasım Perşembe

09.00-09.30

Kongre Kayıt

09.30-10.00

Açılış

10.00-11.00

Konferans

İnsan Sağlığını İklim Değişikliğinden Korumak ve Uyum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu

Konuşmacı: Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz

11.00-12.30

Panel

İklim Değişikliğinin Ruh Sağlığına Etkileri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent Sevinçok

 • Çevre ve iklim değişikliğinin aile yaşantısı, dinamikleri ve psikopatoloji üzerindeki etkisi

Prof. Dr. Levent Sevinçok

 • İklim/çevre değişikliğinin ergenlerde doğurduğu ruhsal sorunlar

Prof. Dr. Hatice Aksu

 • İklim değişikliğinin Göç ve Ergen Ruh Sağlığına etkileri

Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu

12.30-14.00

Öğle Arası

POSTER SUNUMLARI

14.00-15.30

Panel

İklim Değişikliği ve Ergen Sağlığı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bedriye Öncü

 • Çevresel değişimlerin ergenlikte büyümeye etkisi

Prof. Dr. Alev Özon

 • İklim değişikliği ve dermatolojik etkileri

Prof. Dr. Neslihan Şendur

 • Gen-Çevre etkileşimleri ve epigenetiğin davranış üzerine etkileri

Prof. Dr. Ferda Perçin

15.30-15.45

Ara

15.45-17.00

Olgu Sunumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Didem Öztop

4 Kasım Cuma

09.00-10.30

Panel

Ergenler Açısından Değişim ve Uyum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice Aksu

 • Kendiliknesnesi olarak çevre ve aidiyet

Psk. Dr. R. Neslihan Rugancı

 • Ekolojik Yas

Oğuz Türkmen

 • İklim ve çevre değişikliklerinin ergenlerde kronotip üzerine etkileri ve sonuçları

Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin

10.30-11.00

Ara

11.00-12.30

Gençlik Paneli

Gençler İklim Değişikliğine Uyumun Neresinde

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu

Defne Akdemir

Gülperi Karaz

Uygar Efe Kocakır

Ali Güneş

12.30-14.00

Öğle Arası

POSTER SUNUMLARI

14.00-16.00

Forum

İklim değişikliği ve multidisipliner bakış açısı, neler yapabiliriz?

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, Doç. Dr. Hatice Aksu

Prof. Dr. Neslihan İnal Emiroğlu

Doç. Dr. Çiğdem Tugac

Sinan Tandoğan

Nuri Özbağdatlı

Uzm. Dr. Metin Aydın

Uzm. Dr. Nezaket Kaya

Türk Psikologlar Derneği temsilcisi

SHU Tufan Fırat Göksel, SHU Emrah Pakman

TTB temsilcisi

16.00-17.00

Olgu Sunumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu

19.30

Gala Yemeği

Kuruluş 1926 Kalfaköy Restoran, Efeler/Aydın  Adres

5 Kasım Cumartesi

09.30-11.30

Çalışma Grubu

Zor Ergenlerle Çalışmak

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu

11.30-11.45

Ara

11.45-12.30

Kapanış

ÖDÜL TÖRENİ (Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından ödül verilecektir.)

Adres

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi

Konaklama

Ulaşım

Şehir merkezine 5 km, Aydın Çıldır Havaalanı’na 7,8 km mesafede olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne, özel araçlar ve çeşitli toplu taşıma araçlar ile ulaşım sağlanmaktadır.

Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN

📍Yol Tarifi

🚏Şehir İçi Ulaşım Bilgileri

Restoranlar ve Gezilecek Yerler

Kampüs içinde restoran ve kafeler bulunmaktadır.

Aydın ili, antik kentlerden milli parklara, müzelerden mağaralara pek çok seçenek ile misafirlerine güzel anlar vaat etmektedir.

🏛 Gezilecek Yerler Listesi

🏞 Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler

İletişime Geçin

Etkinlik Sekreterliği

Uzm. Dr. Doğa Sevinçok

dr.dogasevincok@gmail.com

Dernek Sekreterliği

0 541 440 33 54

cogepder@gmail.com

İletişim Formu

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

Sponsorlar

ergengunlerı.com (42 × 21 cm)3.png
ergengunlerı.com (42 × 21 cm)3.png
ergengunlerı.com (42 × 21 cm)2.png
ergengunlerı.com (42 × 21 cm)2.png
bottom of page